Отдел политики здравоохранения и реформ

Nabil Seyidov - Səhiyyə siyasəti və islahatlar şöbəsinin müdiri

Отдел политики здравоохранения и реформ

Səhiyyə siyasəti və islahatlar şöbəsinin vəzifələri: