Health policy and reforms department

Nabil Seyidov - Səhiyyə siyasəti və islahatlar şöbəsinin müdiri

Health policy and reforms department

Səhiyyə siyasəti və islahatlar şöbəsinin vəzifələri: