Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsi

Laura Quliyeva - Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsinin müdiri

Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsi

Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsinin vəzifələri: