Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsi

.

Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsi

Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsinin vəzifələri: