İctimai sağlamlıq şöbəsi

Tofiq Musyaev - İctimai sağlamlıq şöbəsinin müdiri

İctimai sağlamlıq şöbəsi

İctimai sağlamlıq şöbəsinin vəzifələri: