Təlim-resurs şöbəsi

Kamila Kərimova - Təlim-resurs şöbəsinin müdiri

Təlim-resurs şöbəsi

Təlim resurs şöbəsinin vəzifələri: