Проекты | İСTİMAİ SƏHİYYƏ və İSLAHATLAR MƏRKƏZİ

Проекты

Знакомство с опытом развитых стран, сотрудничество ведомств и учреждений здравоохранения Азербайджана с различными международными организациями важно для успешного завершения реформ, проводимых в системе здравоохранения. Принимая во внимание этот фактор, Центр Общественного Здравоохранения и Реформ (ЦОЗР) уделяет большое внимание реализации различных проектов совместно с международными организациями. В осуществлении проектов, посвящённых защите здоровья населения, ЦОЗР тесно сотрудничает с ВОЗ (WHO), UNICEF, проектом по Усилению Служб первичного здравоохранения USAID, Институтом Открытое Общество Фонд Содействия, Фондом “Глобальная инициатива Блумберга” и другими международными организациями.

В исполнении
ИсполненныеМамедов Джейхун Юсуф оглы Директор МАМЕДОВ Рауф Муслимович Первый заместитель директора MƏMMƏDOV
Rahib İbrahiməli oğlu
Direktorun müavini
ŞAHMAROV
Əliheydər Əli oğlu
Direktorun təsərrüfat işləri üzrə müavini
RÜSTƏMOV
Aris Sədi oğlu
Kadrlar şöbəsinin müdiri
MƏMMƏDOV
Abuzər İfrat oğlu
Baş mühasib
Səhiyyə siyasəti
və planlaşdırma şöbəsi
Nabil Seyidov - Səhiyyə siyasəti və planlaşdırma şöbəsinin müdiri
Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsi İnara Makayeva - Statistika, monitorinq və təhlil şöbəsinin müdirinin müavini Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsi Laura Quliyeva - Səhiyyə kommunikasiyası şöbəsinin müdiri Ambulator şöbə Tamilla Əliyeva - Ambulator şöbənin müdiri Laboratoriya şöbəsi Arzu Quliyeva - Laboratoriya şöbəsinin müdiri İctimai sağlamlıq şöbəsi Tofiq Musyaev - İctimai sağlamlıq şöbəsinin müdiri İlkin səhiyyə və ailə təbabəti şöbəsi Lütfi Qafarov - İlkin səhiyyə və ailə təbabəti şöbəsinin müdiri Layihələrin əlaqələndirilməsi şöbəsi Səbinə Babazadə - Layihələrin əlaqələndirilməsi şöbəsinin müdiri Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsi Şəhla İsmayılova - Tibbi keyfiyyət standartları şöbəsinin müdiri Təlim-resurs şöbəsi Kamila Kərimova - Təlim-resurs şöbəsinin müdiri Səhiyyə texnologiyaları və teletəbabəti şöbəsi Samir Mehdiyev - Səhiyyə texnologiyaları və teletəbabəti şöbəsinin müdiri