• “Qeyri-infeksion xəstəliklərin yükü və mübarizə strategiyaları” mövzusunda II Milli Konfrans keçirildi
  • Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin nümayəndələri Qazaxıstan Respublikasında işgüzar səfərdə olublar
  • Azərbaycanda XIX Beynəlxalq Gənclər Forumu keçirilir
  • İncəsənət xadimləri, KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə “Hər günün tütünsüz olsun!” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi
  • İSİM-in nümayəndələri Türkmənistanda keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının konfransında iştirak etdilər
  • Azərbaycanda tütünlə mübarizə sahəsində dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının əhəmiyyətinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi
  • “Tütündən imtina et” mobil aplikasiyasının təqdimatına və Azərbaycanda tütünlə mübarizə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi
  • İSİM-də “Səhiyyə sistemində islahatların idarə edilməsi. Səhiyyə iqtisadiyyatı”mövzusu üzrə təlim təşkil olundu
  • Sübutlara Əsaslanan Tibbi Təlimatlar (Evidence-Based Medicine Guidelines) - www.ebmg.az portalının açılışı oldu
  • Состоялся научно-практический семинар по мульти-дисциплинарному подходу при гемофилии

Завершенные проекты архив проектов

Проект “Усиление законодательства по борьбе с табаком в Азербайджане” ОБНОВЛЕНО: 31 ЯНВАРЯ 2018

C 01 августа 2016 года по 31 января 2018 года был реализован проект Усиление законодательства по борьбе с табаком в Азербайджане, осуществлённый Центром Общественного Здравоохранения  и Реформ (ЦОЗР) Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики при поддержке Международного союза по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями (The Union) и международной организации Bloomberg Philanthropies.

Основная цель проекта заключалась в усилении соответствующего законодательства по борьбе с табаком, особенно законопроекта Об ограничении использования табачных изделий, в том числе в плане создания свободных от табачного дыма общественных и рабочих мест, осуществляемого в партнерстве с правительством и гражданским сообществом.

Для достижения поставленной цели была проведена работа по совершенствованию соответствующего законодательства, по осуществлению широкой поддержки и комплексных мер пропаганды для эффективно реализации этой деятельности совместно с основными партнерами, гражданским сообществом и лицами, принимающими решения с целью адаптации национального законодательства по борьбе с табаком в соответствии с международной практикой и нормами, а также со статьями Рамочной конвенции Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком и Руководящими принципами их осуществления.  

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с табаком является первым международным соглашением, регулирующим производство, продажу и использование табачных изделий. Конвенция была принята Всемирной ассамблеей здравоохранения 21 мая 2003 года и вступила в силу 27 февраля 2005 года.
С тех пор, Конвенция является одним из наиболее широко признанных соглашений Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день Конвенция насчитывает 181 Сторон, включая Азербайджан, который присоединился в 2005 году.

Осуществление проекта совпадает с 10-й годовщиной присоединения Азербайджана к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком. Важно, что деятельность по проекту соответствует Указу Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2015 года, об утверждении “Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2015-2020 годы”, а также с целями и задачами Плана мероприятий Министерства Здравоохранения по реализации этой стратегии, и в частности с деятельностью по “Подготовке предложений об усилении существующей правовой базы на основе анализа соответствия определённых правовых актов Азербайджанской Республики Руководящим принципам осуществления статей Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: Tofiq Musayev

КОНТАКТЫ: [email protected]