• Diqqət! Tütündən imtina üzrə “Qaynar xətt” fəaliyyət göstərir
  • Fiziki aktiv ol!
  • İncəsənət xadimləri, KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə “Hər günün tütünsüz olsun!” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi
  • “Qeyri-infeksion xəstəliklərin yükü və mübarizə strategiyaları” mövzusunda II Milli Konfrans keçirildi
  • Sağlam həyat tərzi seç!
  • İSİM-in nümayəndələri Türkmənistanda keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının konfransında iştirak etdilər
  • Azərbaycanda tütünlə mübarizə sahəsində dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının əhəmiyyətinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi
  • Sübutlara Əsaslanan Tibbi Təlimatlar (Evidence-Based Medicine Guidelines) - www.ebmg.az portalının açılışı oldu
  • Состоялся научно-практический семинар по мульти-дисциплинарному подходу при гемофилии
  • İSİM, REM və İtaliyanın Barometer Diabet Müşahidə Fondu arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb

Завершенные проекты архив проектов

Мониторинг обязательной диспансеризации детского населения. ОБНОВЛЕНО: 22 ЯНВАРЯ 2016

"Государственная Программа по проведению обязательной диспансеризации детей", охватывающая 2013-2017-е годы, предусматривает улучшение материально-технической базы, оснащение необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием и реактивами государственных медицинских учреждений, осуществляющих обязательную диспансеризацию детского населения, усовершенствование медицинских кадров и проведение среди населения широкой санитарно-просветительской работы. Согласно Плану Мероприятий Министерства Здравоохранения по реализации "Государственной Программы по проведению обязательной диспансеризации детей", разработка механизма мониторинга и оценки обязательной диспансеризации детей поручена Центру Общественного Здравоохранения и Реформ (ЦОЗР).

С целью мониторинга и оценки результатов обязательной диспансеризации детей в октябре-декабре 2014 г. ЦОЗР провел исследование, охватывающее около 1000 школьников в 50 школах 11-ти районов города Баку, 400 родителей и 50 педиатров.

В ходе исследования изучался статус здоровья детей, степень их охвата диспансеризацией, выявляемость имеющихся у них заболеваний в ходе диспансеризации, периодичность их осмотров у врача, а также такие вопросы, связанные со здоровьем детей, как физическая активность, привычки питания, наличие вредных привычек, информированность касательно вопросов репродуктивного здоровья и т.д. Также в ходе мониторинга изучалась информированность населения касательно обязательной диспансеризации детей и факторы, препятствующие или создающие сложности в процессе проведения диспансеризации.

Отчет по результатам исследования, основные находки, выявленные проблемы, препятствия и пути их устранения были обсуждены в ходе семинара, организованного в ЦОЗР 18 марта 2015-го года. В семинаре участвовали специалисты, принимающие непосредственное участие в проведении обязательной диспансеризации детей - врачи-педиатры,  главные врачи детских поликлиник и детских больниц, а также представители Управления по Образованию города Баку.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: Тойфа Джамилова

КОНТАКТЫ: [email protected]