• “Qeyri-infeksion xəstəliklərin yükü və mübarizə strategiyaları” mövzusunda II Milli Konfrans keçirildi
  • Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin nümayəndələri Qazaxıstan Respublikasında işgüzar səfərdə olublar
  • Azərbaycanda XIX Beynəlxalq Gənclər Forumu keçirilir
  • İncəsənət xadimləri, KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə “Hər günün tütünsüz olsun!” mövzusunda dəyirmi masa keçirildi
  • İSİM-in nümayəndələri Türkmənistanda keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının konfransında iştirak etdilər
  • Azərbaycanda tütünlə mübarizə sahəsində dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığının əhəmiyyətinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi
  • “Tütündən imtina et” mobil aplikasiyasının təqdimatına və Azərbaycanda tütünlə mübarizə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirildi
  • İSİM-də “Səhiyyə sistemində islahatların idarə edilməsi. Səhiyyə iqtisadiyyatı”mövzusu üzrə təlim təşkil olundu
  • Sübutlara Əsaslanan Tibbi Təlimatlar (Evidence-Based Medicine Guidelines) - www.ebmg.az portalının açılışı oldu
  • Состоялся научно-практический семинар по мульти-дисциплинарному подходу при гемофилии

Завершенные проекты архив проектов

Анализ тенденций распространености среди женщин некоторых факторов риска неинфекционных заболеваний согласно результатам проведенных в Азербайджане Исследований Демографии и Здоровья ОБНОВЛЕНО: 27 ФЕВРАЛЯ 2015

Анализ эпидемиологической ситуации в мире на современном этапе показывает, что основная часть бремени заболеваний падает на неинфекционные заболевания, что стало одной из основных проблем глобального развития. К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, хронические респираторные заболевания, новообразования и сахарный диабет. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) основными тремя факторами риска этих заболеваний в Азербайджане являются неправильное питание, высокое артериальное давление и избыточный вес.

Цель данного исследования, проведенного при технической поддержке странового офиса ВОЗ, является анализ распространенности среди женщин таких факторов риска неинфекционных заболеваний, как высокое артериальное давление и избыточный вес, на основании показателей, полученных в ходе Исследований Демографии и Здоровья 2006-го и 2011-го годов, и их взаимосвязи с социально-экономическими характеристиками женщин и реформами и мероприятиями, осуществляемыми в системе здравоохранения.

Проект начался в сентябре 2014-го года и был завершен в январе 2015 г. С целью его реализации в ЦОЗР была создана команда, состоящая из нескольких экспертов. В данном исследовании использовались базы данных AzDHS-2006 и DHS-2011, а также данные Государственного Комитета Статистики. В рамках исследования были проанализированы особенности и тенденции показателей артериального давления и индекса массы тела на национальном и региональном уровнях. Также была исследована взаимосвязь этих тенденций с социально-экономическими характеристиками женщин (возрастные группы, уровень образования, благополучия, использования СМИ и т.д.) и изменениями в этих характеристиках.

По окончанию проекта в ЦОЗР был организован круглый стол, на котором был представлен итоговый отчет исследования.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: Тойфа Джамилова

КОНТАКТЫ: [email protected]