İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində “Uşaqlıq dövründə inkişaf dinamikasına nəzarət” mövzusunda təlim keçirildi | İСTİMAİ SƏHİYYƏ və İSLAHATLAR MƏRKƏZİ

PHOTO GALLERY ALL PHOTOS